Djubek

Đubek je sir koji se topi, proizveden od mleka sa obronaka Stare planine, po tradidicionalnoj recepturi.
Specifičan, jedinstvem ukus dobija zahvaljujući staroplaninskim pašnjacima i čistom vazduhu.
Često ga nazivaju pirotski „fondu“ sir ili pirostka „mocarela“.

Category: Tags: ,